FLORA INVENTARISATIE

De tuin bevat  voornamelijk  inheemse en stinse plantensoorten, zoals Donkere ooievaarsbek, Dodemansvinger, Gele Monnikskap, Gevlekt Longkruid, Paarbladig goudveil en Lenteklokje. In 2016 is er in de tuin een planteninventarisatie verricht, waarvan u hiernaast de complete lijst kunt downloaden. Het aantal soorten en het aantal exemplaren per soort fluctueert per jaar. Zo bloeit er dit jaar, 2018, bijvoorbeeld een Rietorchis (de gevlekte variëteit), maar is de Grote Ratelaar in aantal afgenomen.

GOUDVEIL​Een veel voorkomende plant in de tuin is goudveil. Goudveil is een plant wat goed gedijt in kwelsituaties

GEVLEKTE RIETORCHIS​In de zomer bloeit de gevlekte rietorchis.Deze plant staat op de rode lijst en is wettelijk beschermd. 

KIWI​Naast inheemse plantensoorten bloeien er ook exoten zoals de kiwiboom.