Natuurtuin

Wat is een natuurtuin? Een natuurtuin is een tuin waarin de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang kan gaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Franse of Engelse tuinen waar iedere heg en ieder gazon minutieus wordt bijgeknipt. Uiteraard zijn er wel mensenhanden aan te pas gekomen om de tuin in te richten.De tuin wordt onderhouden volgens de uitgangspunten van ecologisch groenbeheer.

Natuur Slatuinen vijver
Takkenril Slatuinen
bruine kikkers in de Slatuinen
Variatie in milieus 

​​

​De tuin heeft een aantal te onderscheiden milieutypes zoals: bos, stapelmuurtjes, open hooiland , paden, houtwallen, moeras en vijvers.

Natuurlijke processen zorgen voor soortenrijkdomDe tuin ligt  net als de Slatuinenweg op polderpeil en dat is 1.60 meter lager dan de omringende straten.

Hierdoor is er een bijzondere kwelsituatie ontstaan waarvan een aantal planten zeer bijzonder van profiteren, zoals onder andere het goudveil.

  

Ecologisch groenbeheer

De basisprincipes waar we ons aanhouden zijn:

  • Het voorkomen  van bodembeschadiging en verdichting.

  • Afzien van het gebruik van chemische

  • bestrijdingsmiddelen.

  • De plantensoortensamenstelling wordt bepaald door de milieufactoren ter plekke en onderlinge concurrentie.

 

Bevorderen van broed- en schuilplaatsen voor fauna

Een belangrijk doel van ons beheer is het bevorderen van fourageer,broed- en schuilplaatsen voor dieren zoals geleedpotigen waaronder insecten en spinachtigen, vogels en kleine zoogdieren.