Inventaristielijst vogels

.

Broedvogels

 

Merel

Winterkoninkje

Ekster

Tjiftjaf

Vink

Kauw

Halsbandparkiet

Heggenmus

Zwartkopje

Groenling

Zanglijster

Turkse Tortel

Vlaamse Gaai

Kauw

Wilde eend

Boomkruiper

Boomklever

 

Bezoekers

 Grote Bonte specht

 Staartmeesje

 Spreeuw

 Blauwe Reiger

 Buizerd

 Goudhaantje